جمعه 31 6 1396

با سلام

Hyoscyamus sp.
بذرالبنج،بذرالبنگ
ادامه تصاویر در ادامه مطلب...
ادامه مطلب
جمعه 9 4 1396
با سلام
 Prosopis farcta var.farcta
Fabaceae
کهور، جغجغک،کهورک،جغجغه،جینگ جینگو،خرنوب،چرک؛خارشموک،جنجروس
ادامه تصاویر در ادامه مطلب
ادامه مطلب
پنج شنبه 1 4 1396
گیاه هزار خار یا کوزینیا:


 Cousinia sp.

Cousinia sp
گونه های شناسایی شده شامل:
C.lepida-C.chrysoclora-C.afghanica & C.eryngioides
ادامه مطلب
دوشنبه 1 3 1396
با سلام
.Gundelia tornefortii L
کنگر وحشی

ادامه مطلب
پنج شنبه 14 2 1396
با سلام
Dorema Aitchisonii/Apiaceae
نام محلی: کما(Kama)
بقیه تصاویر در ادامه مطلب....

ادامه مطلب
سه شنبه 5 2 1396
با سلام
Scorzonera paradoxa Fisch.& C.A.Mey/Asteraceae
نام محلی: نقودش یا نقودشک.(Naghoodesh)

تصاویر بیشتر در ادامه مطلب...
ادامه مطلب
دوشنبه 4 2 1396
با سلام
Linaria Michauxii Chav./Plantaginaceae
(Scrophulariaceae)
ادامه مطلب
جمعه 19 9 1395
با سلام

گونه های شناسایی شده از منطقه:

Acanthphyllum sp./Cerastium sp./Gypsophila sp./Lepyrodiclis sp./Mesostemma sp./Saponaria sp./Silen sp./Vaccaria sp./Holosteum sp.

آپومورفی میخک سانان( راسته میخک):

1. وجود پریسپرم 2. تخمک خمیده- رویان منحنی 3. وجود بتالائین ها - عدم آنتوسیانین 4. پلاستید های لوله ای با پروتئین متبلور احاطه شده بوسیله رشته های پروتئینی.

توجه: به ادامه مطلب رجوع کنید...

ادامه مطلب
جمعه 19 9 1395
با سلام

آزمایش ساده ای که با کم ترین لوازم بیش ترین اطلاعات را به دانش آموز می دهد و در علوم هفتم می باشد که با کمک دانش آموزان هفتم اتاق 703 مدرسه شهید حاجی آبادی از حاجی آباد بیرجند انجام شد.
جمعه 7 8 1395
با سلام

این بار بخاطر زحمت یکی از دانش آموزانم  بنام آقای بهروز حداد در دبیرستان مهرشهر بیرجند (متوسطه اول)این موضوع را تقدیم شما می کنم آزمایش تخم مرغ در سرکه !!!
X