چهارشنبه 25 8 1390

Ulmus sp.درخت نارون يا پشه خويا پشه خور(به گويش بيرجندي)سبرگ درخت نارونسمحل تومور توده قهواه اي س

چهارشنبه 18 8 1390

درباره تشريح قورباغه به اين بخش از سايت رجوع كنيد.

دوشنبه 16 8 1390

سيستم عصبي و جزئيات آن را از اين سايت ببينيد.

جمعه 13 8 1390

اين تصاوير از بنه هاي زيركوه - روستاي آبيز در محل قنات آن گرفته شده است.

تومورگياهيتومورگياهي

جمعه 13 8 1390

به سايت كار با ميكروسكوپ مجازي خوش آمديد.

جمعه 13 8 1390

موسسه رويان بنيان گذارسالن سمينارچپ به راست: همكاران علي آبادي-متقي نيا-همكاران: راست به چپ: خراشادي زاده-...- متقي نيامولاژهاي زيست شناسيموزه تاريخ طبيعي استان اصفهانشهيد رجاييآقايان: از راست به چپ- متقي نيا-اينجانب (علي آبادي) و خراشادي زادهتصوير شهيد بهشتي در مركز عكس

پنج شنبه 12 8 1390

درباره بيماري گال گياهي بيش تر بدانيد مقاله خانم سادات عنايتي جالب است.

يکشنبه 1 8 1390

با سلام

سايت زيست شناسي راون را ببينيد از پويا نمايي هاو... و كوئيزهاي جالبي برخوردار است.

X