چهارشنبه 27 2 1391

با سلام

كوهپيمايي 15/2/91  به ارتفاعات شاسكوه (2851 متر از دريا) به اتفاق همكاران فرهنگي و ديگر دوستان  و مديريت تربيت بدني اداره آموزش و پرورش زيركوه (جناب آقاي علي بيهقي) -بسيج فرهنگيان و آقاي حسيني ( مديريت كانون قرآن فرهنگيان).

به روايت تصوير:

عكس ازhttp://www.zirkooh22.blogfa.com- با تشكراز آقاي بيهقي

اينجانب (محل فلش در عكس )


 

از راست به چپ: دكتر رستم پور و اينجانب: م.علي آبادي

و امّا اينجانب و آقاي دكتر رستم پور


دوستان

(به ترتيب از راست به چپ )اينجانب- آقاي عباس اديبيان(دبير ورزش) و آقاي دكتر رستم پور در زيارتگاه شاسكوه


نمايشي از مسير راه و طبيعت:

شاسكوه

طبيعت

مسير صعود

طبيعتي از جامعه درمنه - ريش بز-كلاه مير حسن

رويشگاه دامنه

مسير راه به حوض جمجمه

جهت ادامه به صفحه طبيعت شاسكوه رجوع كنيد.

X