پنج شنبه 30 6 1391

« بنام خدا »

خب همانطوريكه صحبتش رو كرده بودم ،متون درسي زيست شناسي سال هاي مختلف متوسطه را براي استفاده همگان جهت يادگيري آماده دانلود كردم كه به تدريج مشاهده مي كنيد:


 سال 2 - تجربي:

1- راه هاي جذب آب توسط ريشه: كليك كنيد.


سال 3 - تجربي:

1- مقدمه: كليك كنيد.

2-  اولين خط دفاع غير اختصاصي: كليك كنيد.

3- دومين خط دفاع غير اختصاصي: كليك كنيد.

4- پاسخ خودآزمايي 1-1: كليك كنيد.

5- تفكر نقادانه 1-1: كليك كنيد.

ادامه دارد ...

چهارشنبه 29 6 1391

« با سلام»

با تشكر از همكار عزيرم آقاي حسيني ، مجدداً تصاوير گياهي زير را با نام علمي آن از منطقه زيركوه معرفي مي كنم:

امينييوم/نامگذاري: آقاي حسيني بمرود/عكاس:مهدي علي آبادي

پايه گل دار: گياه امينيوم

امينييوم/نامگذاري: آقاي حسيني بمرود/عكاس:مهدي علي آبادي

پايه ميوه دار: گياه امينيوم

امينييوم/نامگذاري: آقاي حسيني بمرود/عكاس:مهدي علي آبادي

پايه ميوه دار: گياه امينيوم

امينييوم/نامگذاري: آقاي حسيني بمرود/عكاس:مهدي علي آبادي

 پايه ي گلدار امينيوم

eminium

پايه ي ميوه دار

Araceae تيره گل  شيپوريان /Eminium lehmanii

نام محلي:كاسك / نام فارسي: بهارآمد

نام گذاري از: آقاي غلامرضا حسيني بمرود  جمع آوري و عكاسي از: مهدي علي آبادي

 ادامه نصاوير در ادامه مطلب ...

ادامه مطلب
جمعه 24 6 1391

« با سلام »

مي خواهم تصاوير جالبي از آلودگي درخت بادام كه توسط گياه دارواش اتفاق افتاده ببينيد:

 

ميزبان: بادام + نيمه انگل: دارواش(ويسكوم آلبوم)

درخت بادام  و دارواش

دارواش

دارواش

دارواش

دارواش/ Viscum album

 بادام

درخت بادام

تصاوير فوق در گردش علمي جمعي از فرهنگيان مناطق مختلف آموزش و پرورش خراسان جنوبي به راهنمايي آقاي مهندس پويان به منطقه خُنگ بيرجند در سال گذشته تهيه شده است.

ادامه مطالب در صفحه طبيعت شاسكوه مي باشد: اينجا كليك كنيد.

 

X