شنبه 30 10 1391

با سلام

مطلب جالبي درباره ي انواع تزئينات درختان در سايت "باشگاه خبرنگاران" ديدم كه مي خوام بخوانيد خيلي جالب است آرام.

لينك كنيد.

شنبه 9 10 1391

با سلام

داشتم سركلاس درس اثرانگشت يا انگشت نگاري و استفاده هايش را در كشف جرايم مي گفتم كه با اشاره ي بچّه هاي كلاس متوجّه شدم يكي از دانش آموزانم در يكي از انگشتان دست چپش،  4 بند انگشت داره كه تصاوير وفيلم آن را مي گذارم ببينيد:


دست چپ-انگشت كوچك

دودست و مقايسه آن ها

دودست و مقايسه آن ها از نزديك

فيلم

فيلم

توجه:

تشخيص هرنوع عارضه در فرد بر عهده دكتر معالج است.

و امّا تصاويري از انگشتاني ناقص الخلقه:

(با تشكر از آقاي معاوني يكي از دانش آموزانم ،در  4 پيش دانش دانشگاهي تجربي كه اين تصاوير را تحويلم داد.)

ناقص الخلقگينقص انگشتان

ادامه دارد...

 

X