سه شنبه 2 7 1392


با سلام

تصاویری داشتم که تصمیم دارم از طبیعت این استان نشان بدهم:

 

ارموستاکیس

Labiatae-Eromostachys macrophylla


 

پاراکاریوم

 

پاراکاریوم

Boraginaceae-Paracaryum persicum ssp.persicum

 


گون مشهدی

نام فارسی:گون مشهدی.

Leguminosae-Astragalus meschedensis Bge

X