پنج شنبه 30 8 1392

با ســــــــلام

 

گل گندم

گل آدین گل گندم

نام فارسی: گل گندم مهاجر.

نام تیره: Compositae

نام علمی: Centaurea Bruguiarana


خردل سپری

گل آذین

نام فارسی: خردل سپری.

نام علمی:.Cruciferae: Clypeola sp

 


 

fruit

میوه خاردار خارخسک

خارخسک

Zygophyllaceae:Tribulus terestris var.orientalis

نام فارسی:گیاه خارخسک

نام محلی:خار اسپایَخ. 

بوته ی اسپند

Peganum Harmala var. Harmala

Zygphyllaceae

اسپند

ادامه مطلب
سه شنبه 21 8 1392

با سلام و عرض تسليت ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان !

مي خوام يكي از بهترين پايان نامه هايي كه مطالعه كرده ام را معرفي كنم : اين پايان نامه "مطالعه و بررسي سيستماتيك درمنه يا آرتميزيا در خراسان" است  با اجازه همكار عزيزم كه مجري طرح بوده يعني آقاي مهندس محمود متقي نيا چند فايلي را ارائه مي دم روي اعداد كليك كنيد:  4 گونه را اختياري معرفي كردم:

1    2  3   و ...

X