شنبه 21 10 1392

با سلام

فيلمي از شبكه آموزش  كه به معرفي  گياهان دارويي بومادران ، حرّا و درخت مسواك مي پردازد.گالري تصاوير سوسا وب تولز

پنج شنبه 19 10 1392


با سلام

 

الالهآلاله

Ceratocephala falcata: Ranunculaceae

آلاله داسی

گالری تصاویر سوسا وب تولز

سه شنبه 17 10 1392

با سلام

 

گل کبوتر

گل کبوتر

Scabiosa olivieri cault.:Dipsacaceae

گل کبوتر

 

گالری تصاویر سوسا وب تولز

سه شنبه 17 10 1392

با سلام

 

تلخه

تلخه

نام فارسی: تلخه

Acroptilon repens (L.)DC. ssp.australe:Compositae

 

گالری تصاویر سوسا وب تولز

دوشنبه 16 10 1392


با سلام

 

شکرتیغال- گل آذین در دوحالت گلدار و بی گل

شکرتیغال

نام فارسی: شکر تیغال.

نام محلی: کنگر.

Echinops sp.-Compositae

گالری تصاویر سوسا وب تولز

پنج شنبه 5 10 1392


با سلام

تشريح مغز گوسفند آن هم نه با كيفيت بالا بلكه در حد امكانات موجود!!! به افتخار بچه هاي سوم تجربي امسال.آرام

 

فيلم نمايش پرده هاي مننژ مغز گوسفند.


فيلم كامل تشريح مغز گوسفند .

گالري تصاوير سوسا وب تولز

X