چهارشنبه 16 11 1392
با سلام

 فرايند انتقال آب در گياهان و نقش بارز آوندهاي چوبي در اين پديده شگرف.اين فيلم به مقايسه عمل  پرسرو صداي يك موتور آب در انتقال صعودي آب با انتقال  بي سر و صداي آب در گياهان دارد.
فيلم اصلي: The Private Life of Plants محصول BBC
سه شنبه 15 11 1392
با سلام
كليپي كه به نمايش اين عملكرد مي پردازد:


 تكامل همراه يا Coevolution مرغ شهدخوار و گياه گلدار
كليپ از فيلم The Private Life of Plantمحصول BBC.
جمعه 11 11 1392
با سلام

Thigmonasty or seismonasty: بساوش تنجی در گیاه Dionea muscipula: Droseraceae یا ونوس مگس گیر از تیره ی

 شبنم آفتابیان

با برگ های تله ای دوتا شده اش پس از تحریک کرک های ماشه ای توسط حشرات بسته می شود.

اطلاعات بیشتر: http://en.wikipedia.org/wiki/Thigmonasty

سه شنبه 8 11 1392
با سلام


.Ceratocarpus arenaria L


 :Salsola Kali  L. ssp.tragus علف شور بیابانی
Chenopodiaceae
يکشنبه 6 11 1392
با سلام

امروز با ترسيم تصاوير "فصل 5 : تبادل گازها"در سر كلاس يك شور و حال ديگري در دانش آموزان دوم تجربيم دردبيرستان انديشه شاهرخت  شهرستان زيركوه به پا شد و من را ياد قديما انداخت ياد زنگ زيست شناسي، ياد دبيرعزيزم در دبيرستان  جناب آقاي خطيب در  دبيرستان طالقاني بيرجند حدود سال هاي 1368 يعني 24 سال پيش كه با نقاشي كشيدن هايش  ما را به شوق مي آورد يادش گرامي باد .....


يکشنبه 6 11 1392
با سلام

چوبک -بیخ
Acanthophyllum squarrsum Boiss. :Caryophyllaceae

توضیحات: درروستاهایی از خراسان جنوبی قطعاتی از ریشه یا بیخ را درون آب و شکر ریخته و با ترکه یا شاخه های انار به هم می زنند تا کف کند و در میهمانی های ها مصرف می کنند. 
ادامه مطلب
يکشنبه 6 11 1392
 با سلام

اين فيلم به نمايش همياري مورچگان و شته ها مي پردازد و نقش كفشدوزك ها را در اين پديده نشان مي دهد:

اصل فيلم: Microcosmos محصول فرانسه.

X