يکشنبه 18 12 1392

با سلام

سال نو

لبخندتبريك سال نو خنده

تشريح قلب گوسفند: معرفي ابزارو آبشامه يا پري كارد قلب.
با تشكرفراوان از دانش آموزان دوم تجربي دبيرستان انديشه شاهرخت
و پيشا پيش تبريك سال نو.

 

شنبه 17 12 1392
با سلام

چهارشنبه 7 12 1392
با سلام

تشريح قلب گوسفند
با تشكر از دانش آموزان 2 تجربي دبيرستان شهيد محمدي
بخصوص: آقاي امير حسين مصطفوي.
توجّه: به قسمت ادامه مطالب براي بقيه فيلم كليك كنيد.
ادامه مطلب
پنج شنبه 1 12 1392

با سلام

 
 
Haplophyllum rubustum: Rutaceae
ادامه تصاویر در ادامه مطلب...
ادامه مطلب
پنج شنبه 1 12 1392

با سلام

 
عنكبوت امضاء از نماهاي مختلف
به محل امضاي زيگزاگي  سفيد رنگ اين حشره توجه فرماييد
محل عكسبرداري: تپه هاي جنوبي كلاته ميرعلي در بيرجند.
X