پنج شنبه 18 2 1393
با سلام

محل: دبيرستان انديشه شاهرخت
با تشكر از دانش آموزان دوم تجربي.

محل: دبيرستان شهيد محمدي آبيز
با تشكر از دانش آموزان دوم تجربي.
تصاوير دانش آموزي در ادامه مطلب...


ادامه مطلب
چهارشنبه 3 2 1393
با سلام

نتايج آزمون دكترا هم اعلام شد ولي حيفم آمد رتبه 2 دكترا در رشته بيو انفورماتيك را كه از همكاران گروه رياضي در آموزش پرورش زيركوه هستند،  با زبان تصوير معرفي نكنم:

با آرزوي موفقيت در همه مراحل زندگي.
براي مشاهده بهتر اعداد كارنامه به ادامه مطلب رجوع كنيد.
ادامه مطلب
X