يکشنبه 26 5 1393

 کرچک/ Ricinus communis


 نوعی شیر سگ یا فرفیون/Euphorbia sp
گل آذین سیاتیوم
شیرابه سمی فرفیون یا شیر سگ.
جهت ادامه ی توضیحات به بخش ادامه مطلب رجوع کنید....
ادامه مطلب
جمعه 3 5 1393

با سلام

گیاهانی علفی،درختی ، درختچه ای یا بالا رونده.اغلب دارای بنزوکوئینون،ساپونین های تری ترپنوئید و تانن؛ اغلب دارای حفرات ترشحی رزین دار زرد تا قرمز رنگ بنابراین خطوط زرد، سبز ، قرمز ، قهوه ای یا سیاه روی اندام ها دیده می شود.

گل ها ناجور خامه و با تقارن شعاعی،کاسبرگ ها 4-5 عددی جدا یا پیوسته، گلبرگ ها 4-5 عدد،پیوسته، پرچم ها 4-5 عدد مقابل لوب های جام.، دانه های گرده سه شیار منفذی، یا دارای 8-5 شیار استوایی (Zonocolpate)،برچه ها 5-3 عدد، پیوسته؛تخمدان فوقانی یا نیمه تحتانی؛ با جفت بندی مرکزی آزاد، میوه کپسول بوسیله دریچه یا مجری باز می شود، سته یا شفت.دانه ها با ناف فرورفته یا آریل دار.

معرفی سرده ها: Primula(گل پامچال)،  Cyclamen،Glaux، Samolus،Androsac، Anagalis 

 

Androsac maxima L

یاسمن صخره ای


X