پنج شنبه 20 6 1393
با سلام


 درخت بادام-Amygdalus sp
flowers of Amygdalus
Prunus armeniaca/زردآلو
Flowers of Prunus armeniaca/گل زردآلو
گل زردآلو
دوشنبه 3 6 1393

تیره بید یا تبریزی:

گیاهانی درختی، درختچه ای ، اغلب با هتروزیدهای فنولیک(سالیسین ، پوپولین)، اما معمولا فاقد هتروزیدهای سیانوژنیک، معمولا تانن دار.کرک ها گوناگون.برگ ها خزان کننده،متناوب، مارپیچی یا دوردیفی، ساده، معمولا دندانه اره ای تا دندانه ای، دندانه ها سالیکوئید(یعنی هر رگبرگ در نوک دندانه پهن شده و به یک زائده غده ای کروی ختم می شود.)

ادامه مطلب
X