شنبه 24 8 1393

با سلام

 
مریم گلی
مریم گلی/.Salvia sp
 گونه های مشاهده شده :.S.Sharifii/S.spinosa L./.S.ceratophylla L

پنج شنبه 15 8 1393
با سلام
با تشکر از آقای رضا مهدیان -شهرستان میامی استان سمنان.
پنج شنبه 15 8 1393
با سلام
Artemisia Aucheri یا ترخ
با تشکر از آقای مهندس متقی نیا کارشناس ارشد علوم گیاهی بواسطه منبع پایان نامه ای که در اختیارم قرار دادند.
جهت اطلاعات کاملتر به این لینک رجوع کنید.با تشکر از اقای حجت نجفی- بیارجمند شهرستان شاهرود استان سمنان.
چهارشنبه 14 8 1393
با سلام

   

 گونه ای سیزاب  Veronica sp
يکشنبه 4 8 1393
با سلام

زنگ آزمايشگاه زيست 2 تجربي در دبيرستان نمونه پروين اعتصامي يكي از دانش آموزان نمونه اي آورد كه ديدن داشت!!!


X