سه شنبه 18 1 1394
با سلامگیاهان مدل Arabidopsis thaliana & Orysa sativa:

Arabidopsis thaliana که یک علف هرز کوچک  از گیاهان خانواده چلیپائیان (Brassicaceae) به شمار می آید، اولین گیاه مدل در مطالعات مربوط به ژنتیک مولکولی است.این گیاه چندین ویژگی مناسب دارد که از آن به عنوان گزینه ای مناسب در مطالعات ژنتیک کلاسیک و مولکولی مطرح کرد:

                                 


ادامه مطلب
دوشنبه 10 1 1394

مروری بر فصل 7- فتوسنتز نور و حیات-ص162:

آنزیم روبیسکو در حضور مقادیر بالای دی اکسید کربن، با بازده بالایی منجر به کربوکسیلاسیون RuBP می شود.

دی اکسید کربن به عنوان تنها سوبسترای روبیسکو نیست.

اکسیژن به عنوان سوبسترای رقابتی برای جایگاه فعال آنزیم با دی اکسید کربن رقابت نموده و با اضافه شدن بر روی RuBP باعث تشکیل یک مولکول 3-فسفوگلیسرات و یک فسفوگلیکولات می شود(شکل 7-19).به ادامه مطلب رجوع کنید ...

ادامه مطلب
دوشنبه 3 1 1394
گرده افشانی ممکن است درون یک فرد (خودگرده افشانی یا Selfing)  یا بین پایه های مختلف (گرده افشانی متقاطع یا Cross-Pollination) انجام شود.مدت زیادی از شناخت این مسئله می گذرد(داروین 1876) که برخی گیاهان از خود گرده افشانی و پیامدهای ناگوار احتمالی ناشی از انحطاط درون زاد گیری اجتناب می کنند.این اجتناب ورزی ممکن است با جدایی زمانی یا مکانی گامت های نر  و ماده همراه باشد.

Aeonium undulatum flower-Crassulaceae-Protandrous flowers

به ادامه مطلب رجوع کنید...

ادامه مطلب
X