سه شنبه 19 3 1394
با سلام

گیاهان گوشتخوار یا همان گیاهان شکارچی، بخشی از مواد غذایی ـ و نه انرژی ـ مورد نیاز خود را از جانورانی مثل آغازیان و مشخصا حشرات و سایر بندپایان تامین می‌کنند. این‌گونه گیاهان، معمولا در مناطقی رشد و توسعه پیدا می‌کنند که خاک از نظر مواد مغذی برای گیاهان، به‌ویژه  نیتروژن، فقیر باشد. جالب است بدانید اولین کتابی که درباره این گیاهان نوشته شده در سال 1875 و توسط چارلز داروین با نام گیاهان حشره‌خوار بوده است.                                          

Dionaea muscipula - ونوس مگس خوار(Venus flytrap)
به ادامه مطلب رجوع کنید..

ادامه مطلب
يکشنبه 10 3 1394
با سلام

درباره لیزوزوم ها بارها خوانده ایم که اندامک هایی هستند که با آنزیم های تجزیه کننده ی قوی خود در فرایندهای مختلفی چون تجزیه و گوارش اندامک های پیرو فرسوده و نمو جنینی و .... دخالت دارند، 

خب حالا بفرمایید چطور این آنزیم ها همه ی غشاهای سلولی را منهدم می کنند ولی روی غشای خود این اندامک ها بی تاثیرند؟ جواب علمای سلولی مولکولی کشور این است که...

دوشنبه 4 3 1394
با سلام 

بارها سر کلاس درس یا در دانشگاه به ما گفته اند DNA قند دیوکسی ریبوز دارد ولی RNA قند ریبوز یاد بگیرید و فراموش نکنید!!!

خب یک نفر بلند نشد بپرسه چرا این  چرا آن؟ کجا رفته روح پرسش گری ما و دانش آموزان ما؟

خب ببینیم علمای سلولی مولکولی ما چه می فرمایند؟ جوابX