شنبه 21 9 1394

با سلام

 

گل زردو

Pulicaria gnaphalodes(Vent.)BOISS

شاخه های زرد رنگ

 گل شاخه های زرد رنگ

بوته گل زردو

بوته گل زردو

بقیه تصاویر در ادامه مطلب...

ادامه مطلب
X