يکشنبه 4 8 1393
با سلام

زنگ آزمايشگاه زيست 2 تجربي در دبيرستان نمونه پروين اعتصامي يكي از دانش آموزان نمونه اي آورد كه ديدن داشت!!!


پنج شنبه 18 2 1393
با سلام

محل: دبيرستان انديشه شاهرخت
با تشكر از دانش آموزان دوم تجربي.

محل: دبيرستان شهيد محمدي آبيز
با تشكر از دانش آموزان دوم تجربي.
تصاوير دانش آموزي در ادامه مطلب...


ادامه مطلب
پنج شنبه 28 1 1393
با سلام
مصاحبه  شونده: آقاي يوسفيان دانشجوي رشته ي بيوتكنولوژي (زيست فناوري) –ترم 2-دانشگاه تهران(رتبه 1860 منطقه 2 اصفهان)- مدرس مدعو درس زيست شناسي.

مصاحبه كننده: دبير زست شناسي آموزش و پرورش زيركوه منطقه زيركوه – مهدي علي آبادي.

تاريخ : هفته آخر اسفند ماه 1392.

با تشكر از شما كه قبول زحمت شركت در اردو راهيان نوربه اين منطقه تشريف آورديد مي خواستم بفرماييد دانش آموزان  علوم تجربي چه  منابعي را براي مطالعه كنكور 93 بخوانند خوبه ؟ شما از كدام منابع استفاده كرديد؟


ادامه مطلب
X