چهارشنبه 3 2 1393
با سلام

نتايج آزمون دكترا هم اعلام شد ولي حيفم آمد رتبه 2 دكترا در رشته بيو انفورماتيك را كه از همكاران گروه رياضي در آموزش پرورش زيركوه هستند،  با زبان تصوير معرفي نكنم:

با آرزوي موفقيت در همه مراحل زندگي.
براي مشاهده بهتر اعداد كارنامه به ادامه مطلب رجوع كنيد.
ادامه مطلب
X