جمعه 19 9 1395
با سلام

آزمایش ساده ای که با کم ترین لوازم بیش ترین اطلاعات را به دانش آموز می دهد و در علوم هفتم می باشد که با کمک دانش آموزان هفتم اتاق 703 مدرسه شهید حاجی آبادی از حاجی آباد بیرجند انجام شد.
جمعه 7 8 1395
با سلام

این بار بخاطر زحمت یکی از دانش آموزانم  بنام آقای بهروز حداد در دبیرستان مهرشهر بیرجند (متوسطه اول)این موضوع را تقدیم شما می کنم آزمایش تخم مرغ در سرکه !!!
جمعه 20 6 1394
با سلام

موئینگی:

مولکول های آب نیروی هم چسبی بالای ازخود نشان می دهند که این امر ناشی از ..... آن ها ست (تفاوت در بار الکتریکی موجود در دو سر موکلول های آب)،

به دلیل همین خصوصیت مولکول های آب قادر به اتصال به سطوح دارای بار + / - هستند (دگرچسبی).


بقیه در ادامه مطلب... جواب جای خالی آخر مطالب...

ادامه مطلب
سه شنبه 18 1 1394
با سلامگیاهان مدل Arabidopsis thaliana & Orysa sativa:

Arabidopsis thaliana که یک علف هرز کوچک  از گیاهان خانواده چلیپائیان (Brassicaceae) به شمار می آید، اولین گیاه مدل در مطالعات مربوط به ژنتیک مولکولی است.این گیاه چندین ویژگی مناسب دارد که از آن به عنوان گزینه ای مناسب در مطالعات ژنتیک کلاسیک و مولکولی مطرح کرد:

                                 


ادامه مطلب
دوشنبه 10 1 1394

مروری بر فصل 7- فتوسنتز نور و حیات-ص162:

آنزیم روبیسکو در حضور مقادیر بالای دی اکسید کربن، با بازده بالایی منجر به کربوکسیلاسیون RuBP می شود.

دی اکسید کربن به عنوان تنها سوبسترای روبیسکو نیست.

اکسیژن به عنوان سوبسترای رقابتی برای جایگاه فعال آنزیم با دی اکسید کربن رقابت نموده و با اضافه شدن بر روی RuBP باعث تشکیل یک مولکول 3-فسفوگلیسرات و یک فسفوگلیکولات می شود(شکل 7-19).به ادامه مطلب رجوع کنید ...

ادامه مطلب
دوشنبه 3 1 1394
گرده افشانی ممکن است درون یک فرد (خودگرده افشانی یا Selfing)  یا بین پایه های مختلف (گرده افشانی متقاطع یا Cross-Pollination) انجام شود.مدت زیادی از شناخت این مسئله می گذرد(داروین 1876) که برخی گیاهان از خود گرده افشانی و پیامدهای ناگوار احتمالی ناشی از انحطاط درون زاد گیری اجتناب می کنند.این اجتناب ورزی ممکن است با جدایی زمانی یا مکانی گامت های نر  و ماده همراه باشد.

Aeonium undulatum flower-Crassulaceae-Protandrous flowers

به ادامه مطلب رجوع کنید...

ادامه مطلب
پنج شنبه 23 11 1393
با سلام

تشریح قلب گوسفند: سال دوم تجربی- شبانه روزی شهید محمدی آبیز.

شنبه 15 9 1393
با سلام

با تشکر ازآقایان امیر حسین مصطفوی ( تهیه کننده )و ابوالفضل آوازی: فیلم بردار.


مغز از نمای بالایی

عصب های بویایی


بقیه تصاویر در ادامه مطلب...

ادامه مطلب
X