يکشنبه 28 8 1396
با سلام و عرض تسلیت:


ازتیره فرفیون(Ephorbiaceae)

گل آذین سیاتیوم
دانه ها و ریشه و سایر اندام ها برای  تولید رنگ بسیار مناسب اند.
ادامه مطلب
جمعه 31 6 1396

با سلام

Hyoscyamus sp.
بذرالبنج،بذرالبنگ
ادامه تصاویر در ادامه مطلب...
ادامه مطلب
جمعه 9 4 1396
با سلام
 Prosopis farcta var.farcta
Fabaceae
کهور، جغجغک،کهورک،جغجغه،جینگ جینگو،خرنوب،چرک؛خارشموک،جنجروس
ادامه تصاویر در ادامه مطلب
ادامه مطلب
پنج شنبه 1 4 1396
گیاه هزار خار یا کوزینیا:


 Cousinia sp.

Cousinia sp
گونه های شناسایی شده شامل:
C.lepida-C.chrysoclora-C.afghanica & C.eryngioides
ادامه مطلب
X