يکشنبه 28 8 1396
با سلام و عرض تسلیت:


ازتیره فرفیون(Ephorbiaceae)

گل آذین سیاتیوم
دانه ها و ریشه و سایر اندام ها برای  تولید رنگ بسیار مناسب اند.

X