شنبه 13 10 1393
با سلام و تبریک هفته دفاع مقدس.

لشکر ویژه شهدا- اینجانب نفر نشسته-سال آخر دبیرستان.


من و آقای مهندس علی آبادی نفری که در عکس فوق دستش رو شانه ام است
بعد از حدود 23 سال.
زمان تصویر ظهر عاشورا امسال(1393)

X